Analysarbete

Behovsanalys och utvärderingar

I uppstarten av en utbildningssatsning finns det många frågor att ta ställning till. Vem ska utbildningen rikta sig till? Vilka behov har målgruppen? Vilka tekniska förutsättningar behöver vi ta hänsyn till? Hur ska vi ta fram innehållet i utbildningen?

Vi har stor erfarenhet av att kartlägga och analysera alla de faktorer som påverkar en utbildningssatsning och är gärna med redan innan projektet startar. Vi vet att en väl genomförd behovsanalys ger bättre förutsättningar att träffa rätt, och hjälper gärna till med såväl förstudier som utvärderingsarbete.