Vi stärker människor genom lärande

Learnify EdTech hjälper organisationer och företag att skapa förändring genom effektiv utbildning

Utbildningsverktyg

Skapa egna utbildningar med Author. Publicera och administrera utbildningarna i utbildningsplattformen Learning Portal.

Läs mer

Skräddarsydda utbildningar

Vi tar fram helt skräddarsydda utbildningslösningar och om ni vill finns vi med er i hela processen – från förstudie till implementering och uppföljning.

Läs mer

Standardiserade utbildningar

Vi tillhandahåller standardiserade utbildningar om medlemsutveckling. De här utbildningarna är redan klara, så det är bara att köra igång.

Läs mer

Vad vi gör

Exempel

Star

Friluftsfrämjandet, Astma- och Allergiförbundet: Allergisäkra äventyr

Star

Tillsammans med Friluftsfrämjandet och Astma- och Allergiförbundet tog vi under våren 2019 fram en utbildning om hur friluftsledare kan allergisäkra friluftsaktiviteter, så att även allergiska barn och unga kan vara med.

Läs mer
Star

Skolverket: Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion

Star

Validering är en process som går ut på att värdera och ge erkännande åt vad människor lärt sig – oavsett var, när och hur detta lärande har skett.


Läs mer
Star

Lärarförbundet: Uppdrag ombud

Star

Lärarförbundet behövde en webbaserad utbildning för att stötta sina arbetsplatsombud. Vi blev Lärarförbundets samarbetspartner i uppdraget att hitta en lösning.
Läs mer