Skräddarsydda utbildningar

Vi skräddarsyr utifrån behov

Vi tar fram skräddarsydda utbildningslösningar helt utifrån ert unika behov. Vi finns med er i hela processen, från konceptskisser till implementation och uppföljning. Under ett och samma tak har vi all kompetens som krävs för att stötta din organisation i såväl stora som små utbildningssatsningar. Vi har lång erfarenhet av att utveckla utbildningar, och vi följer en stabil och välbeprövad metod.

Vår pedagogiska idé

Vår pedagogiska idé går ut på att bygga kunskap med kreativa och insiktsfulla grepp, parade med modern teknik och pedagogik. Det uppnår vi genom att följa samhällsutveckling och forskning inom våra kärnområden samt genom medarbetare med en vid flora av kompetenser. Vi besitter också en djup kunskap om dagens moderna kanaler till lärande – digitala som analoga. Många av våra uppdragsgivare har stora målgrupper för sina utbildningsinsatser, vilket innebär att majoriteten av de utbildningar vi skapar är webbaserade, men vi arbetar också med blandat lärande, där vi varvar klassisk lärarledd undervisning med digitalt lärande, bland annat i form av case, övningar, filmer, animationer, vr-simuleringar och webbinarier.

Exempel: Lärarförbundet

Lärarförbundet ville ha en webbaserad utbildning som komplement till den fysiska grundutbildningen för nya ombud, där vissa utbildningsmoduler skulle vara öppna även för alla medlemmar. Utbildningen behövde vara lätt att hitta och gå att använda på ett enkelt sätt i ombudens vardag utifrån tid och plats.

Exempel: Teknikcollege

Teknikcollege genomförde en förstudie med företag och utbildare för att identifiera framgångsexempel och efterfrågat stöd i handledarskap. Resultaten av förstudien visade att det fanns en efterfrågan på stöd och uppdaterat material för att smidigt kunna bedriva en kvalitativ handledarutbildning och ge de studerande en praktik av hög kvalitet.