Om oss

Vi skapar förändring genom utbildning

Learnify EdTech hjälper organisationer och företag att skapa förändring genom effektiv utbildning. Vårt mål är att vara det bästa alternativet inom de branscher vi fokuserar på.

Vi har lång erfarenhet av att jobba med lärande och kompetensutveckling, och våra metoder och verktyg är väl beprövade. Under ett och samma tak har vi all kompetens som krävs för att stötta din organisation i såväl stora som små utbildningssatsningar.

Lösningar utifrån era behov

Det är din organisations behov och förutsättningar som ligger till grund för vårt lösningsförslag. Med hjälp av noggranna analyser av förutsättningar och behov utvecklar vi de lösningar som vi gemensamt ser kommer fungera bäst – i längden. Det kan handla om allt ifrån att ni gör det mesta själva – i vårt lättanvända utbildningsverktyg – till att vi levererar ett komplett skräddarsytt utbildningspaket.

Ett långsiktigt tänk för maximerad nytta

Du som arbetar med utbildning i en stor organisation har kanske märkt att utbildningssatsningar innebär stora investeringar, både före och under genomförandet, men även efteråt när materialet ska underhållas och förvaltas. Vi är måna om att er satsning ska ge en maximal långsiktig nytta för er organisation, och tar ett stort ansvar för att projektets resurser används på rätt sätt. Vi är också noggranna med att de lösningar vi tar fram ska kunna hålla över tid. Vi tror att hållbara lösningar kräver små resurser att förvalta och lämnar stort utrymme för återanvändning.

Hantera egna e-utbildningar med vårt verktyg

Många av våra uppdragsgivare har mängder av utbildningsmaterial i sina organisationer, och efterfrågar enkla sätt att administrera och återanvända det. För att möta det här behovet har vi utvecklat ett lättanvänt utbildningsverktyg som hjälper dig hantera, publicera, skapa och återanvända lärmaterial – helt själv. Här kan du samla hela organisationens utbildningsmaterial, publicera det mot olika målgrupper, uppdatera det och följa upp hur det används. Genom att få koll på allt utbildningsmaterial som tas fram i hela organisationen kan mycket återanvändas och värdefull arbetstid sparas.

En inkubator för framtidens utbildningslösningar

Vår långa erfarenhet och djupa kompetens ger oss tryggheten att våga testa nytt. Vi följer noga med i samhällsutvecklingen för att vara redo för framtidens utbildningsbehov och möjligheter. Vi söker också hela tiden efter nya områden att utveckla, och vi lär oss nya branscher och ämnen. En del av våra lösningar var helt skräddarsydda och unika från början, men har med tiden utvecklats till standardiserade utbildningar som möter licens- och certifieringskrav för hela branscher.

Vår plats i Learnify

Learnify EdTech är ett affärsområde i utbildningsföretaget Learnify, som förenar pedagogik och innovation i effektiva lösningar. Learnify omfattar också affärsområdet Contento, vars fokusområden är bank, finans och försäkring. Det är områden där kraven på regelefterlevnad och etik är höga, vilket i sin tur kräver kontinuerliga och mätbara utbildningsinsatser av bästa märke.

Besök Learnify.com