Utbildning kan förändra världen Vi brinner för att göra bra utbildning för positiva förändringar!

Pandemin har ställt nya krav på digitalt lärande.
Här nedan delar vi med oss av några av våra
viktigaste erfarenheter av digitala
utbildningslösningar från ett par decennier i
ledartröjan i världens mest digitaliserade samhälle.

För att skapa riktigt bra utbildning krävs både ämneskunskap och pedagogik!

Vi kombinerar ämnesexperter med bästa möjliga pedagogik och verktyg under egna varumärken

Det började med att våra kunder inom bank och finans ville att vi skulle
slå samman Contento (specialister på e-Learning) med Wassum
Academy (experter inom finans). Resultatet blev bättre kvalitet, kortare
och billigare projekt för kunderna. Ganska snart byggde vi ett eget
bibliotek av utbildningar som kan anpassas till kundens behov.

Samma koncept har fungerat perfekt för fackföreningar, civilsamhälle
och studieförbund inom affärsområdet Föreningsportalen. Föreningarna
kan anpassa utbildningarna själva eller få hjälp av oss. Även här har vi
lierat oss med de bästa ämnesexperterna.

Nu bygger vi vidare med Myndighetsportalen. På vägen har vi byggt
branschlösningar för försäkringsförmedlare, VVS, grundskolan osv. Alltid
tillsammans med de bästa inom respektive område.

Ser du liknande behov i din bransch? Nu förstår du i alla fall varför vi
har flera varumärken. Vi vill ge varje team så bra förutsättningar som
möjligt för att bli bäst på utbildning inom sin bransch!

Hur skapar man engagemang i en digital utbildning?

Sociala övningar

 

Ett av de absolut bästa sätten att skapa engagemang i en
utbildning är att låta deltagarna vara med och bidra med egna
erfarenheter och tycka till. Det är intressant höra vad andra
tycker och att utbyta tankar.

OBS! Vi talar inte om att ha ett forum vid sidan av utbildningen i
ett LMS. Det har vi testat och det fungerar sällan bra. När de
sociala momenten kommer som övningar mitt inne i
utbildningen. Det är då det händer och minst 80% av alla
engagerar sig.

Vi har en mängd olika övningsmallar kring brainstorm,
diskussioner, fyra-hörn, rösta, ställningstagande m fl där du kan
dela med andra. Vi använder dem gärna på flera ställen i
utbildningen. Individuellt eller tillsammans, med möjligheter att
gilla, kommentera och att ändra sig. Övningarna används gärna i
flera steg för att observera förändring och skapa reflektion.

Hur skapas förändring under och efter utbildningen?

Skapa en personlig handlingsplan i utbildningen

Genom att påbörja förändringsarbetet redan under utbildningen och
att redan där bestämma sig för och planera det fortsatta arbetet så
skapas större chans att tanke omsätts till handling. Ta ställning till
vad du tycker är viktigt och vad du vill åstadkomma.

Tänk dig att när du går igenom ett faktaavsnitt i utbildningen kopplar
du det till ditt eget arbete, noterar och skapar en checklista på vad
du ska genomföra i ditt arbete.

När vi deltar på en lärarledd kurs så för de flesta anteckningar för
hands. Så är det tyvärr sällan digitalt. I Learnify Tools kan checklistor,
anteckningar och sociala övningar mm sparas ner som PDF, skrivas
ut och användas aom din egen handlingsplan. Tänk igenom
kompletterande aktiviteter och hur uppföljningen av genomförandet
ska ske. Nu har du ett bra verktyg för implementering av en
förändring!

Hur görs utbildningens innehåll tillgängligt efter utbildningen?

Gör om utbildningen till en Kunskapsbank

Genom att skapa en version av utbildningen som fungerar som en
Kunskapsbank så blir det mycket lättare för deltagarna att hitta igen
bra information. Kunskapsbanken läggs med fördel i intranätet och
kräver ingen separat inloggning.

Med vårt nya textläge går det snabbt och lätt att söka i materialet,
även i avsnitt som annars är video och ljud.

Några funktioner du troligen inte sett i andra författarverktyg eller LMS

Kortare och mer relevant utbildning med förkunskapstest

Vid en lite större utbildning är det bra att få en individuellt anpassad
studieväg genom materialet. Studera bara det du inte redan kan.

Vi har exempel på utbildningar där den effektiva studietiden skiljer
sig mellan 2 – 15 timmar beroende på förkunskaper.

Dessutom blir du mer motiverad om du vet att du fokuserar på det
du inte redan kan.

Förkunskaptest ger dig ett förslag på studieplan men du kan förstås
gå igenom allt i alla fall.

Återanvänd och håll ordning – Repository

Learnify Tools är byggt på vårt eget Repository. Det betyder att du
håller ordning på alla dina utbildningsmaterial och versioner här. Du
kan bestämma vem som får se eller ändra vad. Ändringar slår
igenom direkt.

Det går lätt att återanvända en utbildning, ett kapitel eller enskilda
sidor i andra utbildningar. Vilket faktiskt är mer användbart än
många tror. T ex för att skapa anpassade versioner av utbildningen
för olika målgrupper. Learnify Repository används både av stora
företag t ex banker och organisationer med mycket
utbildningsmaterial som t ex Studieförbund. Den kanske största
användningen är i den akademiska världen där många Universitet
delar utbildningsmaterial med varandra.

Smart Hosting – snabbare och flexiblare

Många författarverktyg exporterar SCORM-paket som du sedan
importerar i ditt LMS. Det kan vara en ganska tidskrävande procedur
när det är stora filer med film och ljud som ska skickas över varje
gång du rättat ett stavfel.

Med Smart Hosting driftsätter du bara länk i ditt LMS. Det betyder
att alla justeringar slår igenom direkt ut till användaren.

Genom att använda flera olika standards får du kursmaterialet att
fungera tillsammans med de flesta LMS på marknaden.

Smart Hosting kan vara speciellt intressant om du levererar
utbildning till flera organisationer med flera LMS. Uppdatera på ett
ställe och håll ordning på alla versioner.

Det är så vi gör med utbildning som delas inom
branschorganisationer, mellan Universitet och mellan banker där
alla har sitt egen lärplattform.

Ge mig en bok istället för att jag ska klicka hit och dit!

Ja, nu är det ett tag sen vi fick den kommentaren. Men text kan fortfarande vara bättre för t ex sökning, sökläsning och fokuserad läsning för vissa sammanhang.

Tillgänglighet är viktigt. Inte bara för att stödja dem som har särskilda behov. Vi vill stödja alla, t ex dem som läser mycket snabbare än man tittar på en video. Javisst du kan ställa in hastigheten på ljud och film. Men ibland är det bättre att få en text.

I Learnify Tools finns två möjligheter till text. Författaren kan ge deltagaren möjlighet att välja en textversion på varje enskilt ljud eller film. Sen finns också möjligheten att få hela utbildningen som en textbok, som också går att skriva ut eller spara som pdf.

Texten kan skapas automatiskt från t ex undertexter men kan också redigeras av författaren så att den blir perfekt.
Deltagaren kan växla till text- eller ljudläge när den vill. Författaren väljer vilka lägen som ska vara tillgängliga för en viss kurs.

Utbildningen som ljudbok

Att använda i bilen, för tillgänglighet eller för att plugga.

Vi har flera typer av ljudstöd i Learnify Tools. Det går förstås att markera text och få den uppläst av en talsyntes.
Författaren kan också lägga till en knapp på sidan som låter deltagarna lyssna på en anpassad ljudversion av sidan.
Det är riktigt bra för tillgängligheten.

Det går också att aktivera ett ljudboksläge som spelar upp de anpassade ljuden till varje sida i rad. Författaren kan bestämma vad
som ska hända vid en övning. Ska deltagaren göra övningen eller lyssna på en ljudversion.

Deltagaren kan växla text- eller ljudläge när den vill. Författaren väljer vilka lägen som ska vara tillgängliga för en viss kurs.