Skolverket: Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion

Vi samarbetade med Skolverket för att utveckla en grundläggande utbildning om validering – en process som går ut på att värdera och ge erkännande åt vad människor lärt sig – oavsett var, när och hur detta lärande har skett. Validering kan vara ett effektfullt och resurssmart verktyg för att ta tillvara kompetens, och snabbare hjälpa människor ut på arbetsmarknaden. Lösningen blev en webbaserad utbildning baserad på fyra verklighetsnära case gestaltade i dramatiserad film.

Vår utmaning

I kravspecifikationen vi tog emot från Skolverket fanns en lång lista med kunskapskrav som utbildningen skulle hjälpa deltagarna att uppnå. Ämnet validering är brett, och för en nybörjare är det mycket information att ta in för att kunna komma igång med arbetet på ett bra sätt. Valideringsprocessens praktiska moment kräver också övning. Vi behövde hitta en lösning som kombinerade fakta med relevanta men ändå enkla övningsformer. Dessa i sin tur måste fånga upp de aspekter i innehållet som deltagarna kunde behöva träna mer på. Dessutom ville vi se att innehållet speglade hur verkligheten faktiskt kan se ut.

Vår lösning

Vi utgick från valideringsprocessens olika moment och byggde upp en webbaserad utbildning baserad på fyra verklighetsnära case gestaltade i dramatiserad film. Genom att svara på frågor och lösa problem genom casen tar sig deltagarna vidare i utbildningen, och checkar på så sätt kontinuerligt av sina egna kunskaper. Till detta kom ett introduktions- och ett avslutningsavsnitt med presentation av utbildningen respektive ett sluttest. De fyra grundläggande avsnitten fungerar som en bred introduktion till validering. Som komplement finns en kunskapsbank fylld med ytterligare fördjupningsmaterial i form av animerade faktasekvenser, artiklar och litteraturtips för den som vill lära sig mer. Kunskapsbanken fungerar även som stöd när deltagarna ska genomföra övningsuppgifterna i utbildningen genom direktlänkar till aktuellt stödmaterial.

Våra styrkor

David Lundgren var Skolverkets projektledare för satsningen, och jobbade i nära samverkan med Learnifys projektteam projektteam under arbetet med utbildningen. Han imponerades av manusförfattarnas förmåga att snabbt sätta sig in i ett för dem helt nytt ämne och uppskattade det pedagogiska upplägget med de verklighetsnära casen. En annan positiv faktor med att arbeta enligt Learnifys metod – där vi agerar partner snarare än leverantör – som David lyfte fram är att det ger kunden möjlighet att diskutera internt, lära sig av varandra och bli stärkta som organisation.