Använd mindfulness för att maximera lärandet

När har vi lättast att lära oss något nytt? Är det när vi precis har upptäckt att vi fått en p-bot eller att någon har krockat vår bil, när vi har stannat uppe med sjukt barn hela natten, eller är det när vi är utvilade och stressfria?

Sinnesstämningen påverkar prestationen

Vår sinnesstämning har direkt inverkan på vår arbetsprestation (Harvard Business Review). Vanliga utmaningar inom utbildningsindustrin är att stimulera motivationen och öka elevernas  behållning av utbildningen. Om vi kan hitta ett sätt att förbättra deras sinnesstämning inför en utbildning kommer det i teorin att hjälpa dem komma ihåg mer av vad de lär sig. Mindfulness är en metod som kan hjälpa elever hantera tankar och sinnestillstånd mer effektivt.

Vad är mindfulness?

Merriam-Webster-ordlistan definierar mindfulness som “the practice of maintaining a nonjudgmental state of heightened or complete awareness of one’s thoughts, emotions, or experiences on a moment-to-moment basis”. Men hur etablerar vi en icke-dömande inställning gentemot våra tankar? Vi måste öva eller utbilda oss, precis som vi alltid behöver göra.

Integrera mindfulness i utbildningar

Det finns några olika sätt att integrera mindfulness i utbildningar, särskilt i fall där eleverna sannolikt är negativa till den förändring som ligger till grund för utbildningen. Här följer tre förslag:

 1. Gå igenom olika mindfulnessövningar och försök hitta kreativa sätt att integrera dem i delar av utbildningen. Länkarna nedan ger exempel på mindfulnessövningar:
  1. PocketMindfulness
  2. LeftBrainBuddha
 2. Hitta och integrera ett mindfulnessprogram i jobbkulturen. Det här har till exempel Google testat:
  1. Forbes : How to kill a thought in a good way
  2. New York Times: Ok Google, Take a deep breath
  3. Forbes: Guide to Mindfulness at work
 3. Uppmuntra företaget att lägga in guidade övningar om 3-15 minuter i början av en utbildning, i ett nyhetsbrev eller andra utskick. UCLA har provat den här metoden:
  1. UCLA

Bra på arbetsplatsen

Mindfulness kanske inte är lösningen på alla företagsproblem, men att introducera det på en arbetsplats kan ändå bidra till mycket gott. Det kan reducera stress, skapa en mer harmonisk arbetsplats, och hjälpa medarbetarna att bättre hantera olika situationer. Vem skulle inte uppskatta det?