Senast uppdaterad 2021-11-30

Systemkrav Learnify

För den som går kurs (användare)

Fullt stöd för användare ges så länge utvecklaren av respektive operativsystem eller webbläsare fortfarande stödjer versionen (före så kallat ”end of life”). För närvarande ges fullt stöd för:

 • Google Chrome på Windows, MacOS, iOS och Android
 • Microsoft Edge (enbart chromium-baserad version)
 • Internet Explorer 11 på Windows

Begränsat stöd (så kallat “best effort”) ges emellertid för följande webbläsare:

 • Firefox
 • Safari (under iOS och MacOS)

Vidare krävs

 • Att användaren inte blockeras från att nå Learnifys servrar över internet.
 • Att användaren tillåter kakor och JavaScript.
 • Att användaren har möjlighet att titta på eventuella filer som är del av utbildningen, dvs som laddats upp av den som skapat utbildningen.
 • För att kunna ta ner en sammanfattning av sina sociala övningar krävs möjlighet att läsa PDF-filer.

För producenter av innehåll

För att skapa innehåll i Learnify Tools krävs:

 • Google Chrome webbläsare på Windows eller MacOS som angivet för användare av kurs

Andra webbläsare och operativsystem kan fungera men ges ej fullt stöd.

Författare kan även ladda upp material i Learnify Tools som kräver ytterligare programvara utöver webbläsare för att deltagaren ska kunna ta del av materialet. Det är sådana gånger upp till författaren att säkerställa att stöd finns ute hos slutanvändaren för t.ex. de filtyper som används.

Utveckling, information och uppdateringar

Information och uppdateringar

Samtliga produkter i Learnify Tools utvecklas kontinuerligt och funktioner kan därför förändras över tid. Vi meddelar och uppdaterar enligt följande:

 • Genomgångar av vad som är på gång utvecklingsmässigt sker på regelbundna webinarier. Kunder får en inbjudan genom att maila info@learnify.com
 • Lanseringar av nya och uppdaterade funktioner beskrivs i Help Center under Nyheter
 • Beskrivning, exempel och manualer finns också i Help Center under Guider för respektive produkt
 • Löpande uppdateringar av miljöer görs normalt mellan kl 23 – 24 onsdagar svensk tid

Större förändringar eller tillbud

Vid större uppdateringar som involverar exempelvis någon av följande saker kommer information att gå ut minst en månad i förväg:

 • Om data som skapats behöver ändras för att fortsätta att fungera
 • Om integrationer behöver ersättas eller förändras på något sätt
 • Om vi flyttar fysisk plats för leveransen av våra tjänster
 • Om åtgärder gör att tjänsterna behöver längre nertid än servicefönstret