Lärarförbundet: Uppdrag ombud

Arbetsplatsombuden, som utgörs av 12 000 ombud och 9 000 skyddsombud, är en viktig målgrupp för Lärarförbundet. För att stötta dem i deras uppdrag behövde Lärarförbundet en relevant, uppdaterad utbildning och material som är lättillgängligt, når alla ombud och skapar engagemang på arbetsplatsen. Lösningen blev en webbaserad utbildning, till stor del bestående av dramatiserad film, som kunde ersätta en lärarledd dag.

Vår utmaning

Lärarförbundet ville ha en webbaserad utbildning som komplement till den fysiska grundutbildningen för nya ombud, där vissa utbildningsmoduler skulle vara öppna även för alla medlemmar. Utbildningen behövde vara lätt att hitta och gå att använda på ett enkelt sätt i ombudens vardag utifrån tid och plats. Vår projektteam hade alltså en bred målgrupp att förhålla sig till och dessutom måste innehållet gå att anpassa utifrån varierande förutsättningar.

Vår lösning

Den webbaserade utbildningen vi tog fram består av tre avsnitt där deltagarna får ta del av flera situationer som kan vara vanliga för ett nytt ombud, vilka gestaltas med dramatiserad film. En guide i rollen som erfaret ombud vägleder och stöttar deltagarna genom utbildningen. Filmerna är varvade med animerade faktasekvenser, övningsfrågor, reflektionsuppgifter och sociala övningar som låter deltagarna dela sina svar med andra deltagare och inspireras av varandra. På så sätt får deltagarna genomgående testa, applicera och reflektera kring sina kunskaper. Utbildningen fungerar på både dator och surfplatta för att deltagarna ska kunna genomföra den när och där det passar dem, i egen takt.

Våra styrkor

Innehållet vi tog fram kunde ersätta en tidigare lärarledd dag. Samtidigt bidrar den webbaserade utbildningen med förkunskaper och underlag inför diskussionsmöten. En annan styrka i själva utbildningen är dels att exemplen är väl förankrade i ombudens verklighet, och dels de sociala övningarna där deltagarna får lära och inspireras av varandra. Att känna stöd och samhörighet ger en extra trygghet i rollen som nytt ombud.