Friluftsfrämjandet: Barnkonventionen

Ända sedan 1950-talet då Friluftsfrämjandet började guida barn ut i naturen så har de gjort det med utgångspunkt i barnets bästa. Barnkonventionen utgör grunden till det förhållningssätt som krävs för att Friluftsfrämjandet ska vara tillgängligt för alla barn. Ett förhållningssätt för att barn ska få delaktighet och inflytande i en verksamhet som är för barnens bästa.

Friluftsfrämjandets utbildning om barnkonventionen tar avstamp i Friluftsfrämjandets verksamhet, och syftar till att ge ledare stärkande kunskap och verktyg.

Vår utmaning

Friluftsfrämjandets ambitioner i det här projektet var höga. Man ville skapa en riktigt engagerande och visuellt tilltalande utbildning som verkligen får deltagarna att tänka till. Samtidigt var resurserna begränsade. Vi skulle behöva dela på arbetsuppgifterna för att få till en riktigt bra utbildning. Det krävde ett stort engagemang och ett nära samarbete mellan våra team.


Vår lösning

Lösningen blev en samproduktion, där Friluftsfrämjandet med vårt stöd har gjort mycket av arbetet själva. Learnify EdTech har stöttat med konceptarbete, projektledning, manuscoachning och filmproduktion. Det täta samarbetet gav lysande resultat. Det blev en riktigt snygg utbildning, med vackra bilder, informativa texter och tänkvärda reflektionsövningar.

Våra styrkor

Det här projektet är ett exempel på ett riktigt lyckat samarbete. Genom att dela på arbetsuppgifterna har vi tillsammans med Friluftsfrämjandet skapat en utbildning som lever upp till de höga ambitionerna som fanns initialt. Vi ser framförallt två styrkor hos oss själva som möjliggjort denna satsning – enastående samarbetsförmåga och vårt lättanvända utbildningsverktyg Learnify. Med detta verktyg har Friluftsfrämjandet själva kunna producera stora delar av utbildningen, och kommer också kunna underhålla den på ett enkelt sätt i framtiden.