Kundcase

Ta del av några av våra lösningar

Learnify EdTech har haft nöjet att samarbeta med många företag och organisationer genom åren, och här kan du få en inblick i några av dessa projekt. Klicka på alternativen för att läsa mer om casen.

Star

Friluftsfrämjandet, Astma- och Allergiförbundet: Allergisäkra äventyr

Star

Tillsammans med Friluftsfrämjandet och Astma- och Allergiförbundet tog vi under våren 2019 fram en utbildning om hur friluftsledare kan allergisäkra friluftsaktiviteter, så att även allergiska barn och unga kan vara med.

Star

Lärarförbundet: Uppdrag ombud

Star

Lärarförbundet behövde en webbaserad utbildning för att stötta sina arbetsplatsombud. Vi blev Lärarförbundets samarbetspartner i uppdraget att hitta en lösning.
Star

Skolverket: Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion

Star

Validering är en process som går ut på att värdera och ge erkännande åt vad människor lärt sig – oavsett var, när och hur detta lärande har skett.


Star

Teknikcollege: Handledarutbildning

Star

År 2015 tog Teknikcollege och Learnify EdTech fram en nationell branschspecifik handledarutbildning av hög industrirelevans.